Menu Zamknij

Trening z Szymonem Lasota (Tengushō-oku) – 13.05.2019

English summary below

W poniedziałak 13 maja członkowie wrocławskiego dojo Shinkage-ryū Hyōhō Sei no Kai mieli niecodzienną okazję doskonalić swoje umiejętności pod okiem głównego instruktora dojo Warszawa – Szymona Lasoty (Tengushō-oku), który podczas swojej wizyty we Wrocławiu zgodził się poprowadzić nasz regularny trening.
Na początku treningu, sensei Lasota zajął się najmłodszymi członkami wrocławskiego dojo, dokładnie przeprowadzając ich przez szczegóły dotyczące pierwszego zestawu kata Sengaku en no tachi, a następnie poświęcił swoją uwagę nieco dłużej trenującym osobom, dokładnie omawiając metody wykonywania technik wchodzących w skład Ai Raito Hassei oraz Kuka no Tachi. Szczególnie dużo uwagi zostało poświęcone technikom kaeshi-uchi oraz nagashi-uchi, każdy z ćwiczących miał okazję sprawdzić poprawność swoich technik w trakcie wspólnego wykonywania kata z sensei Lasotą. 


Intensywność treningu i duża liczba powtórzeń niewątpliwie przełoży się na poprawienie umiejętności członków wrocławskiego dojo, za co ci ostatni, są sensei’owi bardzo wd

zięczni i czekają na kolejną okazję do wspólnego treningu, które niedługo, bo już w czerwcu.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją:

At the 13th of May, members of the Wroclaw’s dojo Shinkage-ryū Hyōhō Sei no Kai had an unusual opportunity to improve their skills under the supervision of the main instructor of Warsaw’s dojo – Szymon Lasota (Tengushō-oku).
At the beginning of keiko, sensei Lasota took care of the youngest members of the Wroclaw’s dojo, carefully conducting them through the details of the first set of kata: Sengaku en no tachi, and then devoted his attention to the quite more advanced practitioners, carefully explaining methods of executing techniques included in Ai Raito Hassei and Kuka no Tachi .
The intensity of training and the large number of sweat will undoubtedly results into improving the skills Shinkage-ryū practitioners, whose are very grateful to sensei patience and are looking forward for the next opportunity for training together – fortunetaly, they will not have to wait long, becouse next keiko will be held in June.

Hon'yaku/Translation »